Spoločnosť Outdoor Institute STAGEMAN

posted in: Účinkujúci | 0

Spoločnosť Outdoor Institute STAGEMAN je lídrom v oblasti prípravy a realizácie programov zameraných na animáciu voľného času, outdoorové vzdelávanie a zážitkovú pedagogiku na Slovensku. Spojením týchto dvoch značiek vznikla jedinečná spoločnosť, ktorá ponúka riešenia aktuálnych požiadaviek trhu. Našimi aktivitami dokážeme pokryť netradičné … Continued

Detský folklórny súbor Prvosienka

posted in: Účinkujúci | 0

Detský folklórny súbor Prvosienka z Banskej Bystrice vznikol v roku 1980 pri Dome Kultúry. Na jar v roku 1986 prebrala taktovku umeleckej vedúcej a choreografky súboru Ing. Iveta Bariaková. V októbri 1987 sa druhou umeleckou vedúcou súboru stala Helena Homolková, … Continued

Súkromné centrum voľného času

posted in: Účinkujúci | 0

Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, BB zabezpečuje mimoškolské aktivity pre deti, mládež a dospelých z oblasti hudobného vzdelávania, cudzích jazykov, výtvarného a literárno-dramatického umenia, rôznych tanečných štýlov. V letných mesiacoch SCVČ organizuje denné letné tábory a tematické sústredenia pre rodičov s deťmi (jazykové, … Continued

Detský folklórny súbor Matičiarik

posted in: Účinkujúci | 0

V sobotu 17.5. privítame medzi nami aj detský folklórny súbor Matičiarik. Matičiarik vznikol v roku 1990, aktuálne má teda 24 rokov. Súbor pracuje v troch tanečných zložkách, členených podľa veku detí: 1) 3-7 rokov, 2) 8-12 rokov, 3) 13-16 rokov. Repertoár … Continued

Spevácky zbor FUSION

posted in: Účinkujúci | 0

Pod Pamätník SNP príde v sobotu 17.5. aj spevácky zbor FUSION!! Fusion je spevácky zbor, ktorý existuje pre teenagerov a je vedený teenagermi pod dohľadom dospelých vedúcich. Mladí ľudia sa tu týždenne okrem umeleckých a hudobných učia praktické zručnosti ako … Continued

Detský spevácky zbor Vodopádik

posted in: Účinkujúci | 0

Aj tento rok sa môžete počas Dňa rodiny tešiť na vystúpenie detského speváckeho zboru Vodopádik! Vodopádik vznikol v roku 2001 ako prípravné spevácke teleso zboru Vodopád. V repertoári 40 členného zboru sú detské jednohlasé a dvojhlasé piesne, kánony súčasných slovenských … Continued