Deň rodiny 2013 – Účinkujúci

posted in: Deň rodiny 2013 | 0

Detský spevácky zbor Vodopádik vznikol v roku 2001 ako prípravné spevácke teleso zboru Vodopád. V repertoári 40 členného zboru sú detské jednohlasé a dvojhlasé piesne, kánony súčasných slovenských a českých skladateľov, ale aj jednoduché skladbičky zo starej stredovekej hudby. Detský spevácky zbor Vodopádik sa zúčastňuje na rôznych školských koncertoch a festivaloch zborového spevu. Najväčším úspechom zboru je zisk striebornej medaily na medzinárodnej súťaži Svátky písne – Olomouc, ktorá sa konala v Bratislave v roku 2006.

 

Fusion je projekt Cirkvi Bratskej – zriaďovateľa ZŠ Narnie. Fusion je spevácky zbor, ktorý existuje pre teenagerov a je vedený teenagermi pod dohľadom dospelých vedúcich. Mladí ľudia sa tu týždenne okrem umeleckých a hudobných učia praktické zručnosti ako je tímová práca, organizovanie rôznych akcií, vedenie väčšej skupiny ľudí. Spieva rock a popovú hudbu. Je miestom, kde sa mladí ľudia môžu naučiť vyjadriť sami seba, rozvíjať svoje schopnosti a naučiť sa nové zručnosti. Ide o medzinárodný projekt a takéto Fusion spevokoly sú v Českej republike, Estónsku, Lotyšsku, Slovinsku, Ukrajine, Poľsku a na Slovensku.

Na Slovensku pôsobí od novembra 2011 v Banskej Bystrici. Súčasťou spevokolu sú deti a mládež z rôznych základných a stredných škôl a doposiaľ prešlo cez tento projekt viac ako 70 študentov.

Program FUSION: 30 min program – 6 piesní (Spev a kapela).

Piesne sú spievané a hrané v rock- popovom štýle, ktoré si zvolili študenti a ktoré môžeme denne počuť v rádiu. Všetky piesne sú v anglickom jazyku a sprevádzané sú vlastnou choreografiou študentov. Dirigované študentmi aj vedúcimi. Kapela sa mení pri každej piesni.

 

Detský folklórny súbor Matičiarik vznikol v roku 1990, aktuálne má teda 24 rokov.

Súbor pracuje v troch tanečných zložkách, členených podľa veku detí:

1)      3-7 rokov, 2) 8-12 rokov, 3) 13-16 rokov.

Repertoár sa skladá z choreografií viazaných na regióny Horehronia, Podpoľania, Hontu, Liptova, Zemplína. Členovia súboru reprezentovali slovenskú kultúru a slovenský folklór v rôznych krajinách Európy, niektorí aj Ameriky. Súbor sa viackrát zúčastnil festivalov v Taliansku, Poľsku, Bulharsku, Grécku, ale aj v Nemecku, Maďarsku, Portugalsku či Česku. Od dňa vzniku za touto zložkou stoja manželia Erika a Jozef Mesíkovci.

Počas Dňa rodiny 2014 v Banskej Bystrici sa predstavia najstarší členovia súboru.

 

Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, BB zabezpečuje mimoškolské aktivity pre deti, mládež a dospelých z oblasti hudobného vzdelávania, cudzích jazykov, výtvarného a literárno-dramatického umenia, rôznych tanečných štýlov.

V letných mesiacoch SCVČ organizuje denné letné tábory a tematické sústredenia pre rodičov s deťmi (jazykové, hudobné,…).

Súčasťou  SCVČ je aj pobočka Hudobnej školy YAMAHA, ktorá v BB pôsobí od roku 2005. Hudobné školy YAMAHA pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700 000 žiakmi k najväčším organizáciám svojho druhu. SCVČ aktuálne realizuje projekt s názvom Hráme všetci, v ktorom sa umenie a voľnočasové aktivity využívajú na aktívnu a tvorivú prácu odbúravania predsudkov a problémov mladých ľudí na školách v banskobystrickom kraji.  SCVČ  projekt  realizuje v období  január 2014 – marec 2015 a je spolufinancovaný zo zdrojov európskeho spoločenstva v rámci programu Mládež v akcii, ktorý spravuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Účinkujúci hudobnej školy YAMAHA:

  • deti do 18 mesiacov s hudobným programom Robik
  • deti od 18 mesiacov – 4 rokov s hudobným programom Prvé krôčiky k hudbe
  • deti od 4 – 6 rokov s hudobným program Rytmické krôčiky
  • žiaci z hudobného programu Populárny spev + keyboard

Na záver vystúpenia Súkromného centra voľného času z Radvane  uvidíte interaktívne vystúpenie Mekyho Randušku so svojimi boomwrackers (kreatívne rúrky), ktoré  je ukážkou zážitkového hrania v rámci projektu Hráme všetci, ktoré SCVČ aktuálne realizuje.

 

Detské hudobné centrum Sonyta music and Helen Doron english poskytuje hudobné vzdelávanie pre deti od 4 mesiacovdo školského veku. Prvé kontakty s hudbou deti získavajú prostredníctvom umelých a ľudových piesní, básničiek, ukazovačiek, tančekmi s rodičom, hrami na telo, hrami s loptami, šatkami, stuhami, padákom, používaním rytmických hudobných nástrojov, aktívnym počúvaní klasickej hudby najznámejších skladateľov. Detičky získavajú pozitívny vzah k hudbe rôznych žánrov. Hudobno – pohybovými aktivitami tak lektori napomáhajú rozvoju reči, pozornosti, pamäti, zmyslového vnímania, zdokonaľuje sa motorika a koordinácia pohybov. Prítomnos rodičov napomáha adaptácii dieaa v novom kolektíve, sebarealizácii a k zážitkom úspechu.

Detský folklórny súbor Prvosienka z Banskej Bystrice vznikol v roku 1980 pri Dome Kultúry. Na jar v roku 1986 prebrala taktovku umeleckej vedúcej a choreografky súboru Ing. Iveta Bariaková. V októbri 1987 sa druhou umeleckou vedúcou súboru stala Helena Homolková, ktorá prispela k povzdvihnutiu kvality ľudových spevov.

Ďalším prínosom pre súbor bolo v roku 1988 založenie cimbalovej muziky pod vedením Ladislava Dráfiho, ktorého v septembri 1990 vystriedal Július Zachar. Členovia súboru účinkujú na domácej a zahraničnej pôde (Česko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko, Taliansko, Dánsko, Turecko, Nemecko, Francúzsko).