Deň rodiny 2017 – Galéria

posted in: Deň rodiny 2017 | 0

Je po oslavách Dňa rodiny 2017 v našom meste… Sme veľmi radi, že podujatie sa vydarilo, počasie nekazilo, hoci spadlo i pár kvapiek. Celkovú účasť za prítomnosti cca 500 rodín odhadujeme na asi 2000 účastníkov. Ďakujeme vám všetkým a veríme, že podujatie plní svoje poslanie – podporovať význam a jednotu rodiny v celospoločenskom a tiež v súkromnom kontexte. 🙂 a že ste s nami spoločne prežili príjemné chvíle.

Ďakujeme všetkým partnerom, sponzorom, zúčastneným, dobrovoľníkom, všetkým prispievateľom, účinkujúcim, otcovi biskupovi Mariánovi Chovancovi, Mestu Banská Bystrica na čele s primátorom Jánom Noskom, farnosti Banská Bystrica-Radvaň a riaditeľovi Centra pre rodinu, Marekovi Iskrovi.