Deň rodiny 2021 – Otec nablízku

Vzhľadom na okolnosti pandemickej situácie nepripravujeme ročník 2021 tradičnou formou verejného podujatia osláv Dňa rodiny pod holým nebom. Národný organizátor Dňa rodiny, Fórum kresťanských inštitúcií namiesto tohto podujatia pripravuje celoslovenskú umeleckú súťaž „OTEC nablízku„.

Budeme radi, ak sa súťaže zúčastníte. Detaily súťaže nájdete na tejto stránke.

Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa vyhlasuje celoslovenskú umeleckú súťaž Dňa rodiny 2021 OTEC NABLÍZKU.

Téma Dňa rodiny 2021 prepája Rok svätého Jozefa a Rok rodiny Amoris Laetitia. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor deťom, mladým i dospelým na zamyslenie sa nad dôležitosťou otca v našich životoch. Súťažná forma je už len spôsobom zdieľania vzácnych myšlienok, ktoré v sebe nosíme. Dôležitá je práve samotná tvorba, zastavenie sa a zamyslenie sa nad otcovstvom vo svojom živote. Každý má otca – biologického, duchovného, či v neposlednom rade Nebeského Otca v jeho širokej zmysluplnej nevyhnutej prítomnosti vo všetkých podobách, aké ponúka.

Chceme
• zdôrazniť dôležitosť otca a jeho výnimočnej úlohe byť prítomný pri manželke i deťoch fyzicky, psychicky i duchovne. Aby bol pravým strážcom rodiny;
• vyzvať k tomu, aby sme hľadali podnety a podporu pre otcov, aby boli naozaj telesne i psychicky pri rodine, aby boli oporou, ako svätý Jozef;
• zahrnúť aj tých, ktorí otca nemajú prítomného, ale môže im byť nablízku iný muž v ich živote – učiteľ, kňaz, strýko…
• poukázať na Nebeského Otca, ktorý chce byť rodine najbližšie, v šťastí i nešťastí, aj tej, kde ľudský otec chýba. On je nablízku vždy, len sa mu treba otvoriť;
• dať inšpiráciu na mnohé aktivity pre rodiny, ktoré zatiahnu ocina do diania a zachytením výnimočného spoločného okamihu sa podelia o svoje šťastie s ostatnými.

Témy súťaže
• Ako ocko rozosmial mamku.
• V náručí otca a mamy.
• Otec mi dal veľa!
• Akého otca potrebujem?

Formy:
výtvarná, fotografická, audiovizuálna, literárna – poézia alebo – próza

Kategórie:
1. kategória: deti (6 – 9 rokov)
2. kategória: mládež (10 – 14 rokov)
3. kategória: mládež 2 (15 – 18 rokov)
4. kategória: dospelí (19 a viac rokov – bez obmedzenia)

Uzávierka súťaže:
31. máj 2021. Práce je potrebné zaslať spolu s osobnými a kontaktnými údajmi elektronicky prostredníctvom formulára nižšie.

Vyhodnotenie súťaže:
Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je na Deň otcov 20. júna 2021.

Detaily súťaže nájdete na tejto stránke.