Detské hudobné centrum Sonyta music and Helen Doron english

posted in: Účinkujúci | 0

Detské hudobné centrum Sonyta music and Helen Doron english poskytuje hudobné vzdelávanie pre deti od 4 mesiacovdo školského veku. Prvé kontakty s hudbou deti získavajú prostredníctvom umelých a ľudových piesní, básničiek, ukazovačiek, tančekmi s rodičom, hrami na telo, hrami s loptami, šatkami, stuhami, padákom, používaním rytmických hudobných nástrojov, aktívnym počúvaní klasickej hudby najznámejších skladateľov. Detičky získavajú pozitívny vzťah k hudbe rôznych žánrov. Hudobno – pohybovými aktivitami tak lektori napomáhajú rozvoju reči, pozornosti, pamäti, zmyslového vnímania, zdokonaľuje sa motorika a koordinácia pohybov. Prítomnos rodičov napomáha adaptácii dieaa v novom kolektíve, sebarealizácii a k zážitkom úspechu.