Detský folklórny súbor Prvosienka

posted in: Účinkujúci | 0

Detský folklórny súbor Prvosienka z Banskej Bystrice vznikol v roku 1980 pri Dome Kultúry. Na jar v roku 1986 prebrala taktovku umeleckej vedúcej a choreografky súboru Ing. Iveta Bariaková. V októbri 1987 sa druhou umeleckou vedúcou súboru stala Helena Homolková, ktorá prispela k povzdvihnutiu kvality ľudových spevov.

Ďalším prínosom pre súbor bolo v roku 1988 založenie cimbalovej muziky pod vedením Ladislava Dráfiho, ktorého v septembri 1990 vystriedal Július Zachar. Členovia súboru účinkujú na domácej a zahraničnej pôde (Česko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko, Taliansko, Dánsko, Turecko, Nemecko, Francúzsko).