Detský spevácky zbor Vodopádik

posted in: Účinkujúci | 0

Aj tento rok sa môžete počas Dňa rodiny tešiť na vystúpenie detského speváckeho zboru Vodopádik!

Vodopádik vznikol v roku 2001 ako prípravné spevácke teleso zboru Vodopád. V repertoári 40 členného zboru sú detské jednohlasé a dvojhlasé piesne, kánony súčasných slovenských a českých skladateľov, ale aj jednoduché skladbičky zo starej stredovekej hudby. Detský spevácky zbor Vodopádik sa zúčastňuje na rôznych školských koncertoch a festivaloch zborového spevu. Najväčším úspechom zboru je zisk striebornej medaily na medzinárodnej súťaži Svátky písne – Olomouc, ktorá sa konala v Bratislave v roku 2006.