Koordinačné stretnutie 23. februára

posted in: Deň rodiny 2016 | 0

Koordinačný a prípravný výbor pre Deň rodiny 2016 sa stretol v bývalom klube architektov na Nám. SNP 7. Okrem iných úloh sa venoval výberu z návrhov na vizuál DR 2016, ktoré pripravil Mgr.Patrik Ševčík, ArtD.