Koordinačné stretnutie 30. marca

posted in: Deň rodiny 2016 | 0

Organizačný tím osláv Dňa rodiny 2016 v Banskej Bystrici sa stretol za účelom zhodnotenia stavu prípravy osláv na 14. máj 2016. Prediskutovali sme všetky oblasti, ktoré je potrebné obsiahnuť počas prípravy. Vďaka štedrosti sponzorov sa môžeme zanedlho pustiť do mediálnej kampane a propagácie podujatia.

V úvahách sme sa vrátili k vyhodnoteniu dotazníkov, ktoré boli vyzbierané od návštevníkov podujatia v roku 2015. Môžeme skonštatovať, že tento rok bude aj skákací hrad, aj trampolína… Pripravujeme viac kôl zlosovania cien tak, aby sa ceny dostali viacerým účastníkom osláv. Pripravujeme kultúrny program na pódiu a takisto oživenie v atrakciách. Konieckoncov – tento rok bude aj WC!

Veríme, že mnohých účastníkov tieto informácie potešia a prilákajú…

 

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica, zároveň prisľúbil svoju účasť na podujatí

 

Zastita