Krátky súhrn z Dňa rodiny 2016

Napriek premenlivému počasiu, sme v Banskej Bystrici prežili krásny víkend plný detského smiechu, radosti a pohody. Nielen banskobystrické rodiny si spoločne vychutnávali vzájomnú prítomnosť pri pripravených atrakciách, hrách a bohatom pódiovom programe, v rámci ktorého nás prišiel pozdraviť a podporiť aj pán primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, ktorý prevzal nad podujatím záštitu. Vďaka štedrým sponzorom mohla byť každá rodina odmenená malým darčekom.

Program bol pripravený od desiatej hodiny do piatej hodiny popoludní. Na pódiu sme si vychutnali detičky z detského hudobného centra Sonyta Music, detský spevácky zbor Vodopádik, detský folklórny súbor Matičiarik, hudobníkov zo súkromného centra voľného času Yamaha, detský folklórny súbor Prvosienka a na záver nás radosťou zo spevu potešila pop-rocková skupina Fusion. Úsmev na tvári nielen deťom vyčarovali hasiči, ktorí aj tento rok pre nás pripravili „penový“ zážitok. Prostredníctvom pripravenej radostnej hry sa odprezentovali viaceré organizácie.

Čerešničkou na torte bola nedeľná svätá omša slávená v kostole Svätého Ducha v Podlaviciach, kde sa rodinám v homílii prihovoril riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy, ThLic. Marek Iskra.

Opäť sme sa presvedčili, že venovať svoju energiu a čas pre druhých je obrovským naplnením pre nás samých. Ďakujeme všetkým zúčastneným na príprave podujatia, všetkým sponzorom a nakoniec aj všetkým zúčastneným rodinám za ich priazeň tomuto podujatiu. Veríme, že do budúcna si ju udrží. Budúci rok plánujeme obohatiť program i sprievodné atrakcie. Už teraz sa tešíme…

Vaši organizátori.