Oslavy Dňa rodiny 2018 už v príprave!

posted in: Deň rodiny 2018 | 0

S radosťou Vám oznamujeme, že sme už v decembri začali pracovať na novom ročníku, 2018. Dovolím si prezradiť, že budú aj extra – účinkujúci. Rezervujte si preto sobotu, 26. máj 2018 pre Deň rodiny!

Podujatie začne sv. omšou v piatok, 25. mája o 18:00 hodine v Katedrále sv. Františka Xaverského v B.Bystrici. Pokračujeme hlavným programom v sobotu, 26. mája na Námestí Slobody (pri hoteli LUX) spoločnou „plavbou po súostroví rodiny“ od 10:00 do 17:00 a zakončíme spoločnou sv. omšou za rodiny v nedeľu, 27.5.2018 o 11:00 hodine vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v B. Bystrici.

Veríme, že spoločnými silami pripravíme podujatie aspoň tak zaujímavé ako po minulé roky. Nemenej dôležitá je informácia, že Mesto Banská Bystrica nám schválilo dotáciu na podujatie Osláv Dňa rodiny a primátor mesta Ján Nosko prevzal nad podujatím záštitu!  Tešíme sa na vystúpenie speváčky JANAIS so svojou kapelou aj na ostatných účinkujúcich a zúčastnených!

Update, 16.4.2018: Zháňame sponzorov a dorokovávame detaily s Mestom Banská Bystrica.

Update, 7.5.2018: Všetko zariadené. Už len dojednať logistiku podujatia…

 

za organizátorov Tomáš Sobota