Pozvánka na Deň rodiny 2016

Dovoľujeme si pozvať širokú verejnosť na oslavy Dňa rodiny v Banskej Bystrici, 14. mája 2016 v Parku pod Pamätníkom SNP. Veríme, že nič nám nepokazí vzájomnú radosť zo spoločne strávených chvíľ (ani počasie).

 

Tlačová správa, Banská Bystrica, 11. 5. 2016

„Deň rodiny pre všetkých, malých aj veľkých, ktorí sa dokážu tešiť z radosti druhých…“

Spoločná oslava rodiny v Banskej Bystrici je naplánovaná na 14. a 15. mája 2016.

Pre celé rodiny je v sobotu 14. mája od 10,00 hodiny v Parku pod pamätníkom SNP pripravený bohatý program. Obľúbené podujatie aj tentokrát ponúkne športové, zábavné hry a tvorivé dielne pre všetky vekové kategórie.

„Deň rodiny je určený malým aj veľkým. Mladým aj starým, všetkým, ktorí sa dokážu tešiť z radosti druhých.“ uviedla Silvia Kmiťová, spoluorganizátorka tohtoročného Dňa rodiny.

Svoje aktivity pripravujú rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré pôsobia na pôde mesta Banská Bystrica. Chýbať nebudú Stageman, Envirofuture. Bratská jednota baptistov, Súkromné CVČ Radvanská, OZ Otvorená škôlka, Magica academy, Škola U Filipa, Centrum dobrovoľníctva, Univerzita Mateja Bela, ktorá predstaví svoje športové kluby a možno prídu aj hasiči. Na pódiu vystúpia Vzdelávacie centrum Sonyta Music Detské hudobné centrum, DFS Matičiarik, Hudobná škola Yamaha, DFS Prvosienka, Detský spevácky zbor Vodopádik a rockovo-gospelová skupina Fusion.

nedeľu 15.mája program pokračuje v kostole Sv. Ducha v Podlaviciach, kde bude za rodiny odslúžená svätá omša o 10-tej hodine. Omša bude sprevádzaná zborovým spevom rodinného zmiešaného zboru.

Svetový deň rodiny vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1993 a slávi sa 15.mája po celom svete. Hlavnou myšlienkou je: “aby deti otcov mali, aby mali mamy”.

Oslavy Dňa rodiny v Banskej Bystrici patria k významným dobrovoľníckym podujatiam. Ako prezradila organizátorka, tiež dobrovoľníčka Kmiťová: „Prišla ku mne výzva, či chcem prispieť k zorganizovaniu tohto podujatia a ja som cítila, že toto chcem a môžem urobiť. Prežila som Deň rodiny keď ho zorganizovali pre mňa a moju rodinu iní a nadchla ma možnosť postaviť sa teraz na opačnú stranu. Oboje ma napĺňa radosťou.“ Dobrovoľníkom pri organizovaní pomáha Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy a mesto Banská Bystrica

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.