Prípravy osláv Dňa rodiny 2020 sme zahájili … a tiež sme ich aj pozastavili…

posted in: Deň rodiny 2020 | 0

Aktualizácia, 9.5.2020:

S poľutovaním oznamujeme, že konanie podujatia sme museli v pôvodne zamýšľanom termíne zrušiť. Dôvody rozpisovať asi nie je potrebné.

V najbližších dňoch očakávame rozhodnutie mesta Banská Bystrica, ktoré rozhoduje o zrušení, alebo prípadnom presune podujatia na iný – jesenný termín v roku 2020.

 

Pôvodný text z 28.1.2020: 

Ako organizátori osláv Dňa rodiny v Banskej Bystrici, zúčastnili sme sa workshopu k organizovaniu, ktorý bol zvolaný zo strany Fóra kresťanských inštitúcií (FKI). FKI zastrešuje organizáciu osláv Dňa rodiny na Slovensku už po viac rokov, no v poslednom čase v tejto oblasti značne akcelerovalo. O workshope informuje aj na vlastnej stránke.

Workshop sa konal 15. januára 2020 v Rodinkove (Belušské Slatiny) a zúčastnilo sa ho celkom osem organizačných tímov z približne 34. To je počet miest a obcí, v ktorých sa oslavy Dňa rodiny na Slovensku konali v poslednom roku.

Po tomto workshope, stretli sme sa aj my – banskobystrickí organizátori – a dohodli sme niektoré základné veci pre nový ročník osláv.  Aktuálne zháňame sponzorov a donorov, ktorí by nám pomohli finančne. O dotáciu sme požiadali Mesto Banská Bystrica prostredníctvom primátora a tentokrát aj Banskobystrický samosprávny kraj. Výsledky zo žiadostí zatiaľ nemáme, ale sme optimisti 🙂

Oslavy Dňa rodiny budú v našom meste pod Urpínom tento rok 23. mája v parku pod Pamätníkom SNP.

Na všetkých Vás sa tešíme. V sprievodnom programe pripravujeme nezvyčajný „trhák“… zatiaľ však viac neprezradíme. 🙂

—————————————————