Prípravy osláv Dňa rodiny 2022

posted in: Deň rodiny 2022 | 0

Všetci sme už asi trochu unavení z pandémie… Dvakrát po sebe sa nám žiaľ nepodarilo pripraviť podujatie, na ktoré ste boli zvyknutí a kampaň osláv Dňa rodiny prebiehala po uplynulé roky v našom meste iným – skromnejším spôsobom. Organizačný tím sa pokúsi tento rok pripraviť opäť otvorené podujatie pod holým nebom. Máme v pláne tento rok v Banskej Bystrici sláviť Deň rodiny v sobotu, 21. mája 2022 v Parku pod Pamätníkom SNP tradičným podujatím.

Národná kampaň osláv Dňa rodiny sa bude viesť v duchu hesla „Nad(ý)chnime sa!“ – symbolicky po ťažkých časoch izolácií, odlúčenia, odopierania… veríme, že nastane čas slobodnejší a že sa spoločne budeme môcť znovu „nadchnúť a nadýchnuť“.

Informácie budeme prinášať podľa aktuálnej situácie!