Ak niekde na Zemi zostalo kus Raja, je to v rodine, kde je láska.
Rodina, tento  základný stavebný kameň každej spoločnosti, vysnívaný v nespočitateľných obmenách  vzťahov mnohých mužov a žien, vzniká prirodzene ako výsledok ich slobodného rozhodnutia láskou natrvalo spojiť vzájomné spolužitie. Deti do rodiny prichádzajú prirodzene ako plod láskyplného objatia manželov. V pokračovaní ich vzájomnej lásky nachádzajú svoju identitu, sebadôveru a  základnú životnú dôveru, radosť zo súrodeneckých vzťahov a z blízkosti milých starkých. Schopnosť materskej a otcovskej lásky je prirodzenou dispozíciou ženy a muža. Keď sa rozvinie, je schopná či v zdraví, či v chorobe detí aj hrdinských činov. Láska rodičov voči deťom i vzájomná láska medzi manželmi dokáže uľahčiť a osladiť život  aj v chorobe, v starobe, v telesnom i duševnom postihnutí, v čase vojny či rôznych katastrof,  a dáva všetkému zmysel.
Láska, o ktorej hovoríme, nie je iba romantické rojčenie. Je to proces rastu ľudí, ktorí chcú rásť,  každodenne investovať do svojich vzťahov – čas na rozhovory, ochotu dať priestor druhým, ktorí žijú dobrodružstvo milovať ako prví. Ktorí zostanú sebou aj v láske nežičlivom prostredí. Preto rodiny, kde sa majú ľudia radi, sú pre spoločnosť prísľubom budúcnosti.
To všetko platí, ak láska v rodine je…
Môže aj nebyť? Žiaľ – môže aj nebyť,  potom sa  posledný kúsok Raja mení vo svoj opak…
Ak nie je láska v rodinách, čo nám bráni mať sa radi?
Prečo stavať z kameňa, ktorý v sebe skrýva jed sebectva, nelásky?

Čo prinášajú spoločnosti rodiny, kde chýba tmel lásky? Rozvody, menej detí, aj tie sú nemilované alebo milované opičou láskou; mužov dezorientovanej identity; ženy nemilované a zneužívané; podstatne menej prirodzenej radosti zo života a nadvýrobu umelých „radostí“; siroty žijúcich rodičov, ktorí rezignovali na lásku či sú príliš zaneprázdnení sebou; deti závislé na internete, na počítačových hrách, na drogách, na alkohole, nikotíne, na gemblerstve, na túžbe po láske, na hazardovaní s vlastným životom, len aby si ich niekto všimol a objavil ich!
A štát sa potom mení z manažéra spoločnosti na opatrovateľa, policajta, na náhradného otca a náhradnú mamu.

A pritom riešenie je naporúdzi,  odjakživa známe: vrátiť sa k dobrodružstvu milovať ako prvý/prvá, investovať viac do lásky, ako do rulety…
Kto má odvahu začať?