Spevácky zbor FUSION

posted in: Účinkujúci | 0

Pod Pamätník SNP príde v sobotu 17.5. aj spevácky zbor FUSION!!

Fusion je spevácky zbor, ktorý existuje pre teenagerov a je vedený teenagermi pod dohľadom dospelých vedúcich. Mladí ľudia sa tu týždenne okrem umeleckých a hudobných učia praktické zručnosti ako je tímová práca, organizovanie rôznych akcií, vedenie väčšej skupiny ľudí. Spieva rock a popovú hudbu. Je miestom, kde sa mladí ľudia môžu naučiť vyjadriť sami seba, rozvíjať svoje schopnosti a naučiť sa nové zručnosti. Ide o medzinárodný projekt a takéto Fusion spevokoly sú v Českej republike, Estónsku, Lotyšsku, Slovinsku, Ukrajine, Poľsku a na Slovensku.
Na Slovensku pôsobí od novembra 2011 v Banskej Bystrici. Súčasťou spevokolu sú deti a mládež z rôznych základných a stredných škôl a doposiaľ prešlo cez tento projekt viac ako 70 študentov.

Program FUSION:

30 min program

– 6 piesní (Spev a kapela)

Piesne sú spievané a hrané v rock- popovom štýle, ktoré si zvolili študenti a ktoré môžeme denne počuť v rádiu. Všetky piesne sú v anglickom jazyku a sprevádzané sú vlastnou choreografiou študentov (obraz energického hýbajúceho sa spevokolu). Dirigované študentmi aj vedúcimi. Kapela sa mení pri každej piesni.