Súkromné centrum voľného času

posted in: Účinkujúci | 0

Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, BB zabezpečuje mimoškolské aktivity pre deti, mládež a dospelých z oblasti hudobného vzdelávania, cudzích jazykov, výtvarného a literárno-dramatického umenia, rôznych tanečných štýlov.

V letných mesiacoch SCVČ organizuje denné letné tábory a tematické sústredenia pre rodičov s deťmi (jazykové, hudobné,…).

Súčasťou  SCVČ je aj pobočka Hudobnej školy YAMAHA, ktorá v BB pôsobí od roku 2005. Hudobné školy YAMAHA pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700 000 žiakmi k najväčším organizáciám svojho druhu. SCVČ aktuálne realizuje projekt s názvom Hráme všetci, v ktorom sa umenie a voľnočasové aktivity využívajú na aktívnu a tvorivú prácu odbúravania predsudkov a problémov mladých ľudí na školách v banskobystrickom kraji.  SCVČ  projekt  realizuje v období  január 2014 – marec 2015 a je spolufinancovaný zo zdrojov európskeho spoločenstva v rámci programu Mládež v akcii, ktorý spravuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Účinkujúci hudobnej školy YAMAHA:

  • deti do 18 mesiacov s hudobným programom Robik
  • deti od 18 mesiacov – 4 rokov s hudobným programom Prvé krôčiky k hudbe
  • deti od 4 – 6 rokov s hudobným program Rytmické krôčiky
  • žiaci z hudobného programu Populárny spev + keyboard

Na záver vystúpenia Súkromného centra voľného času z Radvane  uvidíte interaktívne vystúpenie Mekyho Randušku so svojimi boomwrackers (kreatívne rúrky), ktoré  je ukážkou zážitkového hrania v rámci projektu Hráme všetci, ktoré SCVČ aktuálne realizuje.