„Aby deti otcov mali, aby mali mamy” s podtitulom „príď to povedať nahlas!”

Deň rodiny je občianske podujatie iniciované Organizáciou spojených národov a slávi sa v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa aj tento rok uskutoční vo viac ako 20 mestách a výnimkou nebude ani Banská Bystrica.

Posolstvom Dňa rodiny je poukázať na dôležitosť rodiny založenej na manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar. Rodina je trvalá hodnota, ktorá dokáže nájsť odpovede na výzvy dnešnej spoločnosti a je podmienkou pre harmonický rozvoj rodinného života, po ktorom všetci tak túžime. Dobre fungujúca rodina je spoločenstvo, ktoré sa nedá nahradiť žiadnou inou formou spolužitia, a preto je potrebné ju zviditeľňovať, podporovať a vytvárať podmienky, aby mohla efektívne existovať a prinášať osoh jej jednotlivým členom aj spoločnosti. Aj preto je mottom Dňa rodiny text básne Milana Rúfusa: „aby deti otcov mali, aby mali mamy …príď to povedať nahlas!“

Program je každoročne určený pre všetky generácie banskobystrických rodín od najmenších detí po starých rodičov. Minulý rok sme hľadali recept na šťastnú rodinu, zabavili sme sa pri športových hrách, tvorivých dielňach, čítaní rozprávok a mnohých iných aktivitách na upevňovanie rodinných vzťahov.

Tento rok sa v sobotu 17.5.2014 spolu stretneme na podujatí Dňa rodiny už po tretíkrát. Opäť pre Vás pripravujeme bohatý program s cieľom prilákať ešte väčší počet rodín ako v minulosti.

Tešíme sa na Vás priatelia!!!