Výzva potenciálnym sponzorom

posted in: Sponzori | 0

Dobrý deň.

Ďalší rok nám všetkým ubehol a obraciame sa na Vás opäť s prosbou o pomoc pri organizovaní osláv Dňa rodiny. Svetový deň rodiny slávime od roku 1993, kedy vyhlásila OSN tento deň na 15. mája.

Predchádzajúce ročníky mali veľmi pozitívne ohlasy. Vlaňajší ročník preveril záujem o podujatie, kedy sa akcie zúčastnilo viac ako 400 rodín z Banskej Bystrice a okolia i vzdialenejších miest ako Brezno, Zvolen alebo Ružomberok. Aj preto veríme, že naša práca na báze dobrovoľníctva má obrovský zmysel.

Tento rok sa v Banskej Bystrici uskutoční hlavná oslava Dňa rodiny v sobotu, 20.mája 2017. Bude to už siedmy ročník tohto podujatia, ktoré sa opäť uskutoční v Parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Oslavy Dňa rodiny sú organizované ako dobrovoľnícka akcia a preto spolupráca nás – dobrovoľníkov a vás – sponzorov (donorov) je veľmi potrebná. Aj tento rok prevzal záštitu nad podujatím primátor mesta Banská Bystrica, Ján Nosko, z čoho sa veľmi tešíme a dôveru mesta Banská Bystrica, ako hlavného partnera podujatia, nechceme sklamať.

Nechýba nám ochota pomáhať, chýba nám však materiálne zabezpečenie a finančné prostriedky. Chceli by sme Vás osloviť s prosbou o  sponzorstvo, či už poskytnutím finančnej podpory alebo potrebného materiálneho zabezpečenia v podobe napríklad kresliacich potrieb, tlače plagátov, letákov, dodávky minerálok, sladkostí pre účastníkov, nátierok, pečiva, chleba, vytlačenie propagačných plagátov prípadne inej pomoci podľa Vášho návrhu a možností. Financie budú použité na pokrytie výdavkov súvisiacich s propagáciou podujatia a zabezpečením účinkujúcich.
Za Vašu pomoc Vám môžeme poskytnúť protihodnotu vo forme uverejnenia Vášho loga a názvu na webovej stránke našej akcie, na facebooku  alebo na paneli v priestore počas samotného dňa konania podujatia, tak ako to bolo aj v predchádzajúcich ročníkoch. V prípade záujmu je možné uzatvoriť sponzorskú zmluvu.
Dobrý pocit z podporenia akcie, ktorá má stále väčší zmysel a čoraz väčšiu popularitu si však môžete odniesť z podujatia aj osobne. Budeme radi, ak sa osláv Dňa rodiny zúčastníte a nadýchate sa jedinečnej atmosféry, ktorá im vládne.
Viac informácií o podujatí môžete získať na stránke www.denrodinybb.sk, prípadne aj na facebooku Deň rodiny Banská Bystrica.
Ak by ste radi toto podujatie podporili aj inou formou, dovoľujeme si požiadať Vás čo najskôr o Vašu odpoveď a návrhy formy pomoci, aby sme vedeli čím by sme ešte mohli návštevníkom tejto akcie program spestriť.
Budeme radi, ak sa nám ozvete telefonicky na číslo 0905 596 209 alebo emailom. Veríme, že aj s Vašou pomocou bude tohtoročné podujatie opäť úspešné a ďakujeme vopred za skorú odpoveď.
Práve vďaka pomoci sponzorov bol vlaňajší ročník viac úspešný než predošlý…

Za organizačný tím

Tomáš Sobota