Pokiaľ máte záujem podporiť akciu Deň Rodiny v Banskej Bystrici finančne, môžete tak urobiť na účet Pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy (prosím nezabudnite uviesť do správy pre príjemcu „DAR“:

Bankový kontakt:

Číslo účtu:  262 977 94 87/1100 Tatra banka, a.s.
IBAN: SK5111000000002629779487
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 379 510 68
Majiteľ účtu: Diecézne pastoračné centrum pre rodinu

 

Pochopiteľne, radi prijmeme akúkoľvek podporu, nielen finančnú. Prijímame vecné dary do zlosovania počas Dňa rodiny a podobne…

Kontaktné údaje štatutára Dňa Rodiny v Banskej Bystrici:

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
E-mail: rodinabb(zavinac)rodinabb.sk

Riaditeľ a duchovný správca:
ThLic. Marek Iskra
E-mail: marek(zavinac)rodinabb.sk